DRINKING
TURKISH
COFFEE IN
THIS LAND
FOR 600 YEARS

ONLINE SATIŞ FORMU

Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü

2015 yılında Türk kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği olarak Topkapı Sarayı Müzesi ile müştereken düzenlediğimiz ‘’Bir Taşım Keyif ‘’ Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü adlı sergimiz ; Kahve ile ilgili açılan en kapsamlı sergi olmasının yanısıra bu etkinlikten doğan güzel bir eserimiz olmuştur.

Sergi ile ayı adı taşıyan ve editörlüğümü Ersu PEKİN’İN yaptığı eser de ; Kahve ve kahve kültürü üzerine Aylin Öney Tan, Osman Serim, Vedat Ozan, Seyit Ali Kahraman

Tülün Değirmenci, Mehmet Kalpaklı, Beşir Ayvazoğlu, İncila Bertuğ, Zeynep Tarım ,Ömür Tufan, Nihal Bursa, Ayşe Erdoğdu, Serkan Gedük, Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu,

Aslı Sağıroğlu Arslan ve Ömer Faruk Şerifoğlu’ nun yazıları yer alıyor. Kahvenin çeşitli yönlerini ele alan bu değerli araştırmacıların makaleleri ,kahvenin yetiştiği ülkelerden Kahvenin yolculuğuna Osmanlı dönemi kahvehanelerine, kahve kültürüne ve bir çok görselin yer aldığı her konuda önemli bilgiler bulunmaktadır.

Publisher : -
Date : 2015
Language : Türkçe
Page : 454
Price : 250 TL (incl. tax) + cargo

500 YEARS OF TURKISH COFFEE

The exhibition organized by “Turkish Coffee Culture and Research Association”, together with The Topkapi Palace Museum in 2015, which is the most comprehensive coffee exhibition to date produced the master work, “A Drop of Pleasure “.

Sharing the same name as the exhibition, edited by Ersu Pekin and Turkish Coffee Culture and Research Association’s contributing writers; Aylin Öney Tan, Osman Serim, Vedat Ozan, Seyit Ali Kahraman, Tülün Değirmenci, Mehmet Kalpaklı, Beşir Ayvazoğlu, İncila Bertuğ, Zeynep Tarım, Ömür Tufan, Nihal Bursa, Ayşe Erdoğdu, Serkan Gedük, Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, Aslı Sağıroğlu Arslan and Ömer Faruk Şerifoğlu, together finalized the compilation of this master work.

These esteemed researchers’ articles deal with coffee’s various topics; which countries coffee was produced, where coffee traveled to, coffee houses in the Ottoman era, coffee’s culture and many beautiful visuals pertaining to every topic.

Publisher : -
Date : 2016
Language : İngilizce
Page : 454
Price : 250 TL (incl. tax) + cargo

Türk Kahvesi

Bir fincan kahvenin 500 yıllık hatırı vardır… Sabri M. Koz ve Kemalettin Kuzucu'nun hazırladığı Kahve kitabı, kahvenin ülkemizdeki 500 yıllık macerasını anlatıyor.

500 yıldır Türklerin hayatında önemli bir yer tutan kahvenin kökleri, bir Afrika ülkesi olan Habeşistan'a (Etiyopya), dalları bir Arap Yarımadası ülkesi olan Yemen'e kadar uzansa da artık ne Yemen'den dağılıyor bütün dünyaya ne de Habeşistan'dan... Ama bu yaygınlıkta Türkler' in payı büyük ve "Türk Kahvesi" de ne olduğu bilinerek tüketilen bir "imparatorluk içeceği" aynı zamanda...

Hiçbir zaman söylencelerden, dinî ve siyasî engellemelerden ve ticarî ilişkilerden kopamamış bir tarihi var kahvenin. Avrupa'ya nasıl taşındığı, kendini kabul ettirinceye kadar neler yaşadığı hep anlatılır durur. Ancak, çok uzun zamandan beri dünya kahve ticareti büyük tâcirlerin elinde. Oysa kahve, Türkler açısından, hazırlanışı, pişirilmesi, sunumu ve bunlarla ilgili geleneksel uygulamalarıyla "çok özel" bir içecek...Türk Kahvesi'nin hikâyesi merak eden herkes için Türk Kahvesi'nde...

Publisher : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
Author : Sabri M. Koz ve Kemalettin Kuzucu
Date : 2015
Language : Türkçe
Page : 388
Price : 50 TL (incl. tax) + cargo

Türk Kahvesi Kitabı

Kültürümüz de kahve ile ilgili birikimin kaydan alınması düşüncesinden doğmuştur. Türk Kahvesi; türkülere, atasözlerine, deyimlerine kadar girdiyse; artık geleneğin kültür birikiminin bir parçası olmuş demektir. Bu kitapta Türk Kahvesinin Divan Şehrindeki yeri, kahve ikram ritülleri, kahve etrafında oluşan söylenceler, kahve falı, kahvenin çocuk dünyasına yansıması, kahvenin hazırlanması ve sunulması için gerekli araç ve gereçlerin tanıtımı ve tabii kahvenin mekanı olan kahvehaneler üzerine yazılar yer almaktadır.

Publisher : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
Author : Emine Gürsoy Naskali
Date : 2011
Language : Türkçe
Page : 598
Price : 40 TL (incl. tax) + cargo

Kahve- Kırk Yıllık Hatırı Kitabı

Kültür tarihi üstüne yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Prof. Emine Gürsoy Naskali’ nin hazırladığı Kahve ; Kırk Yıllık Hatırın Kitabı, 16. yy ikinci yarısından itibaren yaşadığımız coğrafyada içilmeye başlayan ve bugün olmazsa olmazımız haline gelen kahveyi pek çok yönden ele alan önemli bir çalışma. Kahvenin mekanı olan kahvehaneler, kahvenin coğrafi yayılımı, halkın bilincinde yer ettiği folklorik yer, Osmanlı Saray çevresinde kullanılan fincan formaları, Bach’ın kahve için yazdığı kantat, Osmanlı nüfus kayıtlarında kahveci kayıtları, telvenin etimolojisi gibi konularda, tarihçi, sanat tarihçisi, müzikolog, halkbilimci vb. araştırmacıların yazılarının yer aldığı Kahve –Kırk Yıllık Hatırının Kitabı, gerek işlediği konular gerek zengin görsel kullanımıyla diğer kahve kitaplarından ayrılıyor.

Publisher : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
Author : Emine Gürsoy Naskali
Date : 2012
Language : Türkçe
Page : 228
Price : 300 TL (incl. tax) + cargo

Turkish Coffee

Coffee has played an importand part in Turkish life for 500 years. Althought it originated in Ethiopia and was later introduced to Yemen in the Arabian peninsula neither of these countries supply the world with coffee today. Both places are remembered only in accounts of cooffee’s history, which is interwoven with legend. For a long time the word coffee trade has been in the hands of international trading companies that purchase teh raw or roasted beans from distant countries. Although tea has brought about a decrease in coffee drinking in Turkey in recent years the arrival of international coffee brands and coffee house chain has sparked off a slow revival.

Publisher : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
Author : Sabri M. Koz ve Kemalettin Kuzucu
Date : 2013
Language : İngilizce
Page : 272
Price : 50 TL (incl. tax) + cargo

Coffee – from the soil to the cup

Coffee is beverage which spews forth new knowledge as it continues to be developed centuries pasts its discovery. Coffee has become so entwined with our traditions as it adds a cornucopia of vernacular to our Turkish language. Coffee is an unknown, bound to passion, as it reveals a myriad of flavors with each brew: So without further ado, don’t forget your a cup of coffee as you embark on a magicial mystery trip that will whisks you from the soil to the cup.

Publisher : A7 Kitap
Author : CENK R. GIRGINOL
Language : Türkçe
Page : 224
Price : 75 TL (incl. tax) + cargo

www.cenkgirginol.com

:

 
 
* Name :
* Telephone :
* E-mail :
* Address :
* Books :* No. copies :
* Message :