AMACIMIZ VE MİSYONUMUZ
Bursa'da Pınarbaşı Kahvesi,
Giovanni Brindesi, 19. yüzyıl
Yapı Kredi Yayınları
Kahve Kırk Yıllık Hatırın Kitabı

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ ve ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ, geleneksel ve manevi mirasımız olan Türk kahvesinin kültürel değerine inanan, kültürümüzün ulusal ve uluslararası bilinirliğine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin bir araya gelmesiyle 2008 yılında kurulmuş ve resmen faaliyete geçmiştir.

Dernek tüzüğümüzde belirtildiği üzere misyonumuz, "Türk kahvesi kültürünü yaşayan bir değer haline getirmek. Sektörel sorunların çözümü için girişimlerde bulunmak, uluslararası referans ve akreditasyon kurumu özelliklerini kazanmak, Türk kahvesini üreten ve satan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. Türk kahvesinin tüketici sayısının artmasına çalışmak. Kaybedilmekte olan kahve değerlerimize katkı sağlayacak girişimleri desteklemek ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına gayret etmek. Önce ulusal sonra da uluslararası bilinirlik ve tanınırlık yaratmak. Türk kahvesinin geleneksel ve manevi mirasımız olan değerlerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda şahıs ve kurumları teşvik etmek ve bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunmak. Bilimsel standartlar ve literatür oluşturup, gelecek nesillere bir değer bırakmak." olarak nitelenebilir.

Bu hedefler doğrultusunda sürdürmekte olduğumuz çalışmalar sonucunda kısa sürede umut verici gelişmeler sağlandı, dünyanın dört bir yanından Türk hatta Türkiye ile ilgisi olmayan insanlar derneğimiz ekseninde güç birliğine katıldılar. Türk kahvesi UNESCO Dünya Kültür Varlıkları Envanterine aday gösterildi. İki senelik yoğun bir araştırma süreci neticesinde Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali editörlüğünde hazırlanan, alandaki en kapsamlı akademik eser niteliğindeki "Türk Kahvesi Kitabı" Dünya Gazetesi tarafından 2011 Yılının En İyi Gastronomi Kitabı ödülüne layık görüldü. Çalışmalarımız arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan görsel ağırlıklı "Kahve, Kırk Yıllık Hatırın Kitabı" 2012 yılının ilk ayları itibarı ile raflardaki yerini almış bulunuyor.

Kahve, şarap, gastronomi ve yolculuk gibi konular çerçevesinde üç ayda bir yayınlanacak bir keyif ve yaşam sanatı dergisini hazırlamayı amaçlıyoruz. Derneğimiz için 2013 yılının en kapsamlı ve heyecan verici projesi olan "Türk Kahvesi Sanal Müzesi" ile Türk kahvesini her yönüyle ele alarak, bu konuda kültürel ve tarihsel değeri olan eserlerin sanal bir çatı altında sergileneceği, farklı etkinlikler, yarışmalar, sergi odaları, galeriler, kütüphane ve dokümantasyon merkezi gibi bölümler ile öğretici, dinamik ve enternasyonal bir kahve platformunu hayata geçirmek üzere girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz.

Ancak, daha kat edilmesi gereken uzun bir yolumuz var. Manevi mirasımız ve kültürümüzün bu vazgeçilmez öğesinin uluslararası platformlarda hak ettiği şekilde temsili, korunması ve gelecek nesillere değer yitirmeksizin aktarılabilmesi amacı ile herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz.

c