GİZLİLİK ŞARTLARI

Gizlilik Şartları

Bu sitenin hizmetlerinden yararlanırken vereceğiniz kişisel bilgiler, site sahibi tarafından veya bu tür bilgilerle ilgili olarak bu site TKKAD tarafından kontrol altında tutulacaktır.

Bu sitenin hizmetleriyle ilgili bilgiler, TKKAD tarafından işleme tabi tutulabilir. Bu Gizlilik Beyanında kullanılan “ “Kuruluşumuz”, “TKKAD ”, “TKKAD ” ve ‘biz' ifadeleri, size ait kişisel bilgileri kontrolü altında bulunduran TKKAD tüzel kişisini ifade etmektedir. Bu Gizlilik Beyanında kullanılan “Siz” ifadesi şahsınızı ifade etmektedir.

Hangi bilgiler toplanıyor?

“Kişisel bilgi” ifadesi ile, sizinle ve/veya temsil ettiğiniz üçüncü şahıslarla (bu site hizmetlerini kullanırken ailenizle ilgili bilgi veriyorsanız örneğin aile fertleriniz) ilgili bilgiler kastedilmektedir. Bu siteyi ziyaret ettiğinizde ve size hizmet verdiğimiz sırada size ait kişisel bilgileri aşağıdaki şekillerde elde edebiliriz:

(i) kişisel profilinizle ilgili bilgileri verirken veya sitedeki herhangi bir “bizimle temas kurun” özelliğini kullanırken (örneğin adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve yazışma adresinizi verirken) doğrudan doğruya bilgi vermeniz istendiğinde veya,

(ii) sizin onayınızla, örneğin finans kuruluşları, şirketler ve diğer bireylerden aldığımız bilgiler, veya

(iii) dolaylı olarak, örneğin ‘cookie' kullanmak suretiyle (aşağıda tarif edildiği şekilde) veya siteyi özel tercihlerinize uygun hale getirirken kullanılan yazılımı kişiselleştirirken veya sitenin belirli sayfalarını kullanmanızı izlerken (örneğin IP adresiniz) veya siteyi kullanmanızı izlememizi mümkün kılan diğer teknik yöntemlerle ya da bize sizinle ilgili bilgi sağlayan üçüncü şahıslardan bilgi almak suretiyle.

Bu tür kişisel bilgileri sadece ve sadece bu Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde toplayıp, saklayacak, işleme tabi tutacak, kullanacak, iletecek ve/veya açıklayacağız.

Eğer aracı olarak veya başka bir suretle üçüncü şahıslar adına hareket ediyorsanız, veya bize üçüncü şahıslarla ilgili (örneğin bir aile ferdiniz) bilgi veriyorsanız, bu durum, söz konusu üçüncü şahsın yetkili temsilcisi veya aracısı olma yükümlülüğünü üstlendiğiniz ve söz konusu üçüncü şahıstan bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelir. Üçüncü şahsa ait bilgileri sizden elde ettiğimiz için, üçüncü şahsa bu Gizlilik Beyanında yer alan bütün hususları aktarmak, tercihen söz konusu üçüncü şahsa bu beyanın bir kopyasını temin etmek veya bu şahısları İnternet sitesine yönlendirmek sizin sorumluluğunuzdur.

Bu sitede genel olarak Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinin 2. fıkrasında sayılan türden hassas bilgileri toplamayı amaçlamamaktayız. Tarafımızca istekte bulunulmadan vermiş olduğunuz hassas bilgilerle bu bilgileri, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Kişisel bilgiler nasıl kullanılacak?

Bu site üzerinden ve diğer şekillerde topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla işleme tabi tutup kullanabiliriz:

 • Sitenin yönetimi amacıyla;
 • TKKAD hizmetleriyle ilgili bültenleri göndermek ve/veya ilanları iletmek amacıyla;
 • Kayıtlarımızı ve veritabanımızı güncelleştirmek amacıyla;
 • Size verdiğimiz hizmetlerin kişiselleştirilme özelliklerini geliştirmek ve sizinle veya bize bilgilerini ilettiğiniz üçüncü şahısla (örneğin işvereniniz) ilgili bilgileri saklamak amacıyla. TKKAD kapsamındaki hizmetler ifadesi, sizlere verdiğimiz hizmetlerin yönetilmesinde kullandığımız araç ve veritabanlarının tümünü ifade etmektedir.

Kişisel bilgiler diğer kuruluşlara veriliyor mu?

Bilgiler sadece TKKAD personeline ve bilgi teknolojisi yönetimi ve kalite kontrol personeline açıklanacak ve bu personel söz konusu bilgileri sadece bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlarla işleme tabi tutacaklardır.

Kamunun bilgisi dahilinde bulunmayan kişisel bilgilerin TKKAD ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslara açıklanması

TKKAD ile ilgisi olmayan şahıslara, kamunun bilgisi dahilinde olmayan kişisel bilgileri ancak yasaların izin verdiği hallerde açıklamaktayız. Kamunun bilgisi dahilinde olmayan kişisel bilgiler TKKAD ile ilgili olmayan üçüncü şahıslara yasaların izin verdiği hallerde aşağıdaki koşullara uygun olarak verilebilir:

 • Geçerli bir şekilde yayınlanmış ve yaptırım gücü bulunan celp, arama ilmühaberi veya yasal gerekleri yerine getirmek amacıyla;
 • TKKAD ’nın İstanbul Barosu tarafından düzenli olarak veya özel bir nedene bağlı olarak yapılan mesleki uygulamalarının denetlenmesi sırasında. Bu yapılırken TKKAD muhtemel alıcısının denetleme esnasında elde edilen bilgileri açıklamaması için gerekli önlemler alınacaktır (örneğin yazılı bir gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır);
 • Sadece söz konusu davayı açma, davaya katılma veya davada savunma yapma amacıyla gerekli bilgilerin açıklanması ve açıklanan bilgilerin kamunun bilgisi dahiline girmemesi için makul önlemlerin alınması kaydıyla, gerek tarafımızca gerekse tarafımıza karşı başlatılan fiili veya muhtemel yasal işlemlere veya diğer anlaşmazlıkları sona erdirmeye yönelik işlemlere müdahil olurken;
 • Söz konusu üçüncü şahsın verilen bilgileri bilginin verilme nedeni dışında bir amaçla kullanmasını yasaklayan sözleşme hükümleri uyarınca bizim için hizmet veren veya görev ifa eden, TKKAD ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslara bilgi temin ederken;
 • Bilgi işlemcilere, mal ve hizmet tedarikçilerine sadece sizin hizmet veya bilgi isteklerinizi işleme sokmaları amacıyla bilgi verirken.

Çocukların mahremiyetinin korunması

TKKAD özellikle online ortamda çocukların mahremiyetinin korunmasının öneminin bilincindedir. Site her ne kadar bilinçli olarak 18 yaşından küçük çocuklara yönelik olarak tasarlanmamışsa da, çocuklarla ilgili bilgilerin, sizin adınıza verdiğimiz hizmetlerin ifası amacıyla toplanması ve saklanması gerekli olabilmektedir.

Ancak 18 yaşından küçük çocuklara ait bilgilerin asla bilerek toplanmaması ve saklanmaması prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Sitede ‘cookie' kullanılıyor mu?

‘Cookie' bir İnternet hizmet sunucusu tarafından kullanıcının bilgisayarına gönderilen ve bu bilgisayarda saklanan bilgilere verilen addır. ‘Cookie'lerde yer alan bilgiler, kullanıcı söz konusu İnternet sitesine geri döndüğünde kullanılabilir. ‘Cookie'ler, kullanıcının söz konusu siteye kaç kere girdiği de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler içerebilir. Her bir kullanıcı için münferit oturum ‘cookie'leri kullanarak tek bir oturum süresince sizin siteyi nasıl kullandığınızı izleyebiliriz. ‘Cookie'ler sayesinde hangi tarayıcıyı kullandığınızı belirleyerek size bazı özel hizmetler sunabiliriz.

Tarayıcıların çoğunda bulunan “yardım” işlevini kullanarak bilgisayarınızın ‘cookie' almasını nasıl önleyebileceğinizi öğrenebilir, ‘cookie' gönderilip gönderilmediğini anlayıp bunları tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak ‘cookie'leri devre dışı bırakırsanız bu siteyi tam olarak kullanamayacağınızı da hatırdan çıkarmayın.

‘Cookie'lere ilişkin politikamız

Bu site aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere ‘cookie'leri çeşitli amaçlarla kullanmaktadır:

 • Siteye girdikten sonra size kişiselleştirilmiş içerik sağlama amacıyla belirli bilgilerinize erişme;
 • Tercih ettiğiniz tarih ve sayı formatları gibi, bu siteyi kullanırken belirttiğiniz tercihlerinizi izleme.

Size ait bilgilerin gizliliğine değer vermekteyiz. Gizli bilgilerinizin mahremiyet ve emniyetinin mümkün olan en yüksek seviyede korunması için aşağıdaki kuralları uygulamaktayız:

 • Bu site disk sürücünüzde sürekli olarak ‘cookie' bulundurmaz. Tarayıcınızı kapattığınızda veya siteden ayrıldığınızda ‘cookie'ler kaldırılır.
 • Bu siteden bilgisayarınıza gönderilen tüm ‘cookie'lerdeki bilgiler şifreli olarak gönderilir.

Kişisel bilgilerime nasıl erişebilirim, bu bilgileri nasıl değiştirebilirim ve bu konudaki onayımı nasıl geri alabilirim?

Bu site üzerinden sizinle ilgili olarak topladığımız tüm kişisel bilgilere erişme ve bu bilgileri düzeltme talebinde bulunabilir, ayrıca artık bu bilgileri işleme tabi tutmamızı istemiyorsanız size ait kişisel bilgileri silmemizi isteyebilirsiniz. İlgili yasalar uyarınca bu konuda ilave haklara da sahip olabilirsiniz. Bu tür taleplerinizi ve benzer sorularınızı e-posta ile info@turkkahvesidernegi.org adresine gönderebilirsiniz. Yukarıda tarif edildiği üzere kişisel bilgilerinizin toplanmasına, saklanmasına, işleme tabi tutulmasına, kullanılmasına, iletilmesine ve/veya açıklanmasına izin veriyorsanız veya daha önce izin vermişseniz, info@turkkahvesidernegi.org adresindeki özel bilgiler büromuza e-posta ile başvurarak, bu onayınızı istediğiniz an geri alabilirsiniz.

Sizinle ilgili olarak sakladığımız bilgilerin bir bölümünü, kullanıcı profilinizi doğrudan doğruya kendiniz değiştirerek güncelleştirebilirsiniz.

Yasalar, belirli bilgileri belirli süreler boyunca saklamamızı zorunlu kılabilir. Bu nedenle, bu maddede belirtilen kişisel bilgilerinizle ilgili değişiklikler ve bu bilgilerin kaldırılması, yasaların gereklerine tabidir.

Kişisel bilgiler ne kadar süreyle saklanıyor?

Size ait kişisel bilgileri sadece bu Gizlilik Beyanında tarif edilen amaçlarla, yasalar uyarınca gerekli olan süre boyunca saklayacağız.

Kişisel bilgilerin güvenliği nasıl sağlanıyor?

Toplanan kişisel bilgilerin korunması için Secure Socket Layer (SSL) adı verilen standart teknoloji de dahil olmak üzere, genel kabul görmüş standart teknolojileri ve işletme güvenliği yöntemlerini kullanmaktayız. Ancak, İnternet'in özelliği dolayısıyla bilgilere yetkisiz kişiler tarafından ağlar üzerinden gerekli güvenlik önlemleri olmaksızın erişilebilmektedir.

Bilgileri aldıktan sonra onların emniyetini sağlamaktayız.

Devir

Bu Gizlilik Beyanında TKKAD 'nın normal faaliyetleri sırasında uyguladığı bilgilere ilişkin kurallar ele alınmaktadır. TKKAD elindeki tüm bilgileri, bu faaliyetleri devralacak bir tüzel kişiye devredebilir.

Bu gizlilik beyanında yapılacak değişiklikler

TKKAD bu Gizlilik Beyanını herhangi bir anda ve herhangi bir nedenle değiştirme ve bu beyanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

c